Di kolong bangunan lumbung, dua orang sedang terkantuk-kantuk, seseorang lain menaiki tangga. Seorang
bangsawan duduk didampingi dua wanita, dikelilingi abdinya.