Seorang pendeta menerima derma dua lelaki dan gambaran kehidupan bangsawan.