Sepasang manusia menerima sesuatu dari laki-laki yang duduk di bale-bale. Seorang tuan tanah duduk di
bale-bale, didampingi dua wanita, dan seorang dewa duduk didampingi dua wanita. Ada tulisan
vasodana
(pemberian perhiasan), bhogi dan svargga.