Dua pertapa menerima derma dua lelaki, dan seorang bangsawan dikelilingi abdi, memberikan nampan
berisi bunga.