Tuan tanah dikelilingi empat wanita, ada pula anak kecil, beberapa pengawal duduk di lantai. Ada tulisan
adhyabhogi (tuan tanah yang kaya).