Pemujaan stupa (chaityavandana). Selain itu terdapat tulisan Suvarnavarna, nama seorang pahlawan dalam
cerita Avandana.