Pemberian derma akan memberikan kemakmuran. Di atas ada tulisan Kucala (perbuatan yang berguna).