Seseorang yang semasa hidup pernah membegal, mendapat siksaan di atas bara api di neraka.