Beberapa abdi mempersembahkan pisang kepada majikannya, yang duduk di atas peti harta.