Seorang pertapa memberikan ajaran kepada muridnya.