Sementara suami tertidur, seorang istri bermesraan dengan lelaki lain. Ada pula pembunuhan dengan
pedang. Kedua perbuatan itu mendapat siksaan di neraka.