Makanan sesaji disiapkan di bawah tempat duduk, kitab dan pelajaran diberikan.