Dua bangsawan mendapat penghormatan dari beberapa orang rakyatnya. Di sebelah kiri pemberian upeti
dari rakyat kepada raja.