Beberapa lelaki dan perempuan menemui keluarga pendeta di tengah hutan, untuk mendapatkan
pengajaran.