Beberapa orang berusaha melerai pertengkaran warga dsea, tetapi ada pula yang menggangu seorang
nenek dan cucunya.