Babi dan ikan sedang diternakkan, sementara ada pertamuan orang-orang tertentu yang kelihatan
berperanan penting.